אמי נתר מחשבת את מרקם היקום

האגדה על המתמטיקאית שאפילו איינשטיין פנה אליה כשהיה צריך קצת עזרה בחשבון

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.