27. Niklas Delmar

Niklas har funderat mer än de flesta på vad som gör att vi blir lyckliga och hur man kan skapa mer engagemang på varje arbetsplats genom att mäta och skapa små förändringar som blir synliga för alla. Bara 16% av Sveriges befolkning uppges vara engagerade i sina jobb och Niklas ser det som sitt kall att ändra på detta. Allt engagemang börjar med det goda ledarskapet som kännetecknas av att ha människan i fokus. Ett ledarskap där människan får känna samhörighet, kompetens och autonomi. Niklas Delmar pratar om den svenska individualismen och undrar om den svenska konsensusmodellen ibland kan döda passion och autonomi. Han pratar också om kraften i det goda ledarskapet och om vårt behov av samhörighet – och dessutom om att man är smart om man svär.