40. Våga förändra dig!

Jessica har varit i Berlin och utövat fysisk "vuxenaktivitet" och tillsammans med Lofsan pratar hon om att våga förändra sig, sitt sjätte sinne och vad man ska göra när man uppnått sitt mål och känner sig tom.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy