Wingårdhs insatser i renoveringen av Nationalmuseum: intervju med Gert Wingårdh och Mats Widbom

Wingårdhs är ett av arkitektkontoren som anlitades för renoveringen av Nationalmuseum. Avsnittet börjar med en intervju med arkitekten Gert Wingårdh om renoveringen, konst och arkitektur. Sedan intervjuas Mats Widbom om Wingårdhs insatser under renoveringen, också har är utbildad arkitekt och är idag VD på Svensk Form.