Lars Strannegård om konst i utbildning av ekonomer

Hör Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, berätta om konst som intellektuellt klipulver. Han berättar också om sitt personliga konstintresse och om reaktioner från studenter på konsten.