42. Pandemin får företag att möta kunder genom video

En effekt av pandemin är ett ökat intresse att på olika sätt möta sina kunder genom video. Här finns mycket bra möjligheter i specifika case men eftertanke krävas i andra fall. Hur passar video in i era befintliga service/försäljnings flöden? När är det en fördel med video och när ska man istället välja andra kanaler? Vilken teknik bör man satsa på och är detta en trend som kommer att bestå? Vi svarar bl.a. dessa frågor i veckans UX pod. Väl mött!