40. Pandemins effekter på det digitala mötet

Covid-19 krisen har fått många att fundera över sin affärsmodell och sättet man interagerar med kunder. På kort tid har företag och organisationer tvingats anpassa sig till ett mer digitalt arbetssätt. Vilka lärdomar kan vi dra och vad behöver vi för att möta nästa ‘kris’ bättre? Väl mött i denna annorlunda inspelning på distans av ‘Utan spaning ingen aning’.