41. Viktiga funktioner för lyckade digitala kundmöten

Vi gillar att prata nyttan av digitala kundmöten och har medvetet undvikit att prata om specifika 'features & functions'. Nu vet vi att många ser över sina verktyg för möta kunderna på sin webbplats eller står i begrepp att investera i nya digitala engagement plattformar.Då är det bra att veta vilka funktioner som är avgörande. Samtidigt finns där ett utbrett missförstånd vad man menar med funktionerna. T.ex beskrivs 'Cobrowsing' väldigt olikt beroende på vad leverantören kan leverera.Vi reder ut vilka funktioner du måste ha och kraven på hur de ska fungera.