Ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf om krenkelser, varslingsplikt og nødvendig ubehag

Nordmenn trenger å minnes om hvorfor ytringsfriheten må vernes, mener jurist og forsker Anine Kierulf. Selv blir hun sjeldent krenket, og er lei av «profesjonelle krenkede». Vi trenger flere varslere og trening i å tåle de ubehagelige ytringene. Og hvorfor kalles kvinner sinte, når de egentlig bare er tydelige? Programleder Marte Spurkland. Produsert av Magne D. Antonsen. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy