Hjerne spesial. Inn i hodet på toppleder Janne Log, skuespiller Lena Kristin Ellingsen og hjerneforsker Kaja Nordengen

Går det an å trene opp hjernen til å bli smartere, mer empatisk, mer selvtillit og mer selvkontroll? Hvilke mentale styrker trenger toppleder Janne Log og skuespiller Lena Kristin Ellingsen i hverdagen? Er en topplederhjerne annerledes enn en skuespillerhjerne? Bør det hete hjernesorg i stedet for hjertesorg? Hjerneforsker Kaja Nordeng forteller. Med Kristine Hellesland og programleder Marte Spurkland. Produsert av Magne D. Antonsen. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy