Telegram Journalistik Råmaterial

by Telegram Journalistik
Telegram Journalistik Råmaterial är intervjuer som ursprungligen spelats in som underlag till en text eller ett kortare radioinslag. Här får vi för första gången höra den oredigerade versionen, vara med under hela mötet.

Ljudkvalitén på intervjuerna kan bitvis vara lite ruffig, vi har gjort vad vi har kunnat för att höja lyssningskvalitén.
  • Society & Culture