Sexiga brandmän

Ted och Kaj objektifierar brandmän, saknar en byagemenskap och diskuterar ett allvarligt hot mot Helsingfors stad.