Frusipickuna

Ted och Kaj talar om biskopens kläder. Ted har hittat en youtubekanal som är så äcklig att man inte kan motstå den. Kaj identifierar sig med barn som önskar sig mat mer än något annat.