En raljerande homofil och en heretiker

Ted och Kaj talar om en uppmärksammad österbottnisk insändare. Årets sommarpratare har kungjorts och Ted har läst om Napoleons lillasyster.