À la bonne heure

Ted och Kaj talar om hur färger känns. Kaj har varit i Österbotten och Västerbotten och Ted har läst något fint om hur en konversation fungerar.