Teds roliga ord

Ted och Kaj talar om ord med inneboende komik. Kaj har varit till tandläkaren och Ted har talat med en slöjdlärare.