Herakles tärning

Ted och Kaj talar om slumpen och viktiga val i livet. Ted har förverkligat sin allra galnaste idé och Kaj har snorklat i Grekland.