11 juli: Mikael Nyberg

Mikael Nyberg är författare, frilansjournalist och en av redaktörerna för tidskriften Clarté.

I april kom han ut med "Kapitalets automatik: mänskliga robotar och systematisk dumhet" (Verbal förlag). ”Som skildring av den samtida kapitalismen är Kapitalets automatik nästan fulländad”, skrev Rebecka Kärde i Aftonbladet.
Han har tidigare publicerat "Kapitalet.se – myten om det postindustriella paradiset" (Ordfront, 2001) och "Det stora tågrånet" (Karneval, 2011). Han medverkar också med en längre biografisk text om sin mor i "Det nya modet" (Bokförlaget Arena, 2018), en bok om Birgit Ståhl-Nybergs liv och verk.

Mikaels rapport tar sin avstamp i de Jämtska skogsarbetarnas bildnings- och klassresor, med de egna föräldrarna som exempel.