8 juli: Eva Bolin

Eva Bolin är media- och kommunikationsvetare, teaterproducent och f.d. tandtekniker.

Eva avskyr begreppet ”psykisk ohälsa”. I sin rapport behandlar hon hur begreppet används och hur det stigmatiserar mer än hjälper. Och hur ett fördomsfullt språkbruk bokstavligen kan vara dödligt.