Sara Grönroos 14 Aug 2021

Sara är utbildad socialantropolog och snart också nyexaminerad grundskollärare.

"Min rapport handlar om mina erfarenheter av internationella adoptioner. Jag berättar om mitt och andras engagemang i frågan både nationellt och internationellt. Jag berättar också om den röst som sällan fått ta plats i forskningen kring och förståelsen av internationella adoptioner – de biologiska föräldrarnas röst."