Torbjörn Tännsjö 24 Juli 2021

Torbjörn Tännsjö är samhällsdebattör och professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Första delen av hans memoarer, som handlar om filosofi och vänsterpolitik finns här: https://tinyurl.com/rzf6ykvs

Torbjörns rapport tar avstamp i det egna politiska uppvaknandet i ungdomen. Han leder oss på en resa från solidaritetens 60-tal via 70 och 80-talets politiska manifestationer och splittringar in i våra tiders försök att omdefiniera demokratibegreppet. Vi hör om klarinettens politiska potential och kammarmusiksessioner med den legendariska konsertpianisten Herta Fischer