Samuel Jarrick 3 Juli 2021

Samuel Jarrick är operasångare och miljöaktivist

”Min rapport handlar om mina erfarenheter av att få vara med när en bred och olydig klimaträttviserörelse tar form och tar plats, samt om mina upplevelser av hur gränsen mellan konsten och verkligheten då och då suddats ut.”