Budbäraren - Efterord

text: Jan Käll
regi: Nils Forsén
musik: Vera Westberg

Någon styr dina tankar.
Någon bestämmer din smak.
Någon formar dina åsikter.
Konsten och konstnärerna är inte friare än någon annan. De är blott pipor som ljuder med toner som andra bestämmer. Frågan är vem som bestämmer tonerna.
Alla känner till begreppen. De snurrar ständigt omkring oss. Fake news. Desinformation. Påverkanskampanjer. De sägs hota vårt demokratiska styrelseskick. De sägs rentav hota våra tankars frihet.

Budbäraren utspelar sig i New York på 1950-talet. Konstnären Gottlieb är övertygad om att han genom sina abstrakta målningar ger uttryck för det undermedvetna, för sin fria själ. Han är berömd och uppburen. Han är den internationella konstpublikens favorit. Men när hans mecenat, museimannen Nelson, dyker upp och när Gottliebs hustru Vanessa börjar gräva i saken, förändras bilden. Vems ärenden går egentligen Gottlieb? Vem är det som bestämmer tonen i hans pipa?

Budbäraren är ett kammarspel som skildrar den tämligen okända historien om de underliggande orsakerna till den abstrakta expressionismens exempellösa internationella framgångar.

I ett efterord redogör pjäsförfattaren också för den historiska bakgrunden mot vilken pjäsen utspelas.