Tala om tystnad 03: Skolåldern

Vilka utmaningar möter ett barn med selektiv mutism i klassrummet? Hur kan lärare och annan personal anpassa undervisningen för ett barn som inte talar? Johanna möter Lena Holmberg och Sofie Levander från Konsultativt stöd i Linköpings kommun, som arbetar på ett unikt sätt med handledning för skolpersonal. Redigering: Theresia Viska Musik: Ballad de Blev/Björn Twerin.


Tala om tystnad är ett projekt hos Lokomotiv Bollnäs med stöd av Allmänna Arvsfonden och i samarbete med ABF. Projektet syftar till att synliggöra och informera om diagnosen selektiv mutism - en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn och gör dem oförmögna att tala i vissa situationer.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.