Tobaksbolagens envisaste utmanare Margaretha Haglund: Förändring kräver uthållighet, mod och fokus

Systemskiftet besöker Margaretha Haglund aka “Farmor mot tobak” för att diskutera hennes livslånga kamp mot tobaksindustrin. Vi tas med på en lektion i tobaksindustrins smutsiga historia bestående av hård lobbying och greenwashing, där Margaretha och Carl diskuterar likheterna med de politiska och ekonomiska metoderna vi idag ser användas av oljeindustrin. Det krävs inte alltid en folkrörelse för att mana till förändring, det är Margaretha själv ett exempel på, men utan eldsjälar inom politiken är det svårt att flytta opinionen. Speciellt när intressen som tobak och olja så ofta sitter i samma båt som våra beslutsfattare. Lär dig mer om hur stora jättar som tobaks- och oljeindustrin använder sig av köpt media och lobbyism för upprätthållandet av deras skadliga verksamhet. Hur slår vi hål på lögnerna och tänder gnistan till förändring? 

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.