Kostnadseksplosjon i oppdrett

De siste årene har høye priser og solide marginer preget oppdrettsnæringen. Men samtidig har kostnadene skutt i været. Går bransjen i samme fellen som oljeindustrien? For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy