Omdømmeproblemer, vekstambisjoner og gründerånd

Redaksjonssjef Marit Holm i samtale med Einar Wathne, konsernsjef i Ewos, Per Grieg jr, styreleder i Grieg Seafood og Anders Gjendemsjø, partner i Deloitte.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy