Swimrunpodden 28 Fredrik Schriever - Abeln Swimrun intervju

Fredrik Schriever-Abeln berättar på ett spännande sätt om sin väg till 4 Ötillö. Vi får också en spännade insyn i hur han kom att välja sin profession som han idag utöver i Halmstad. Han berättar om tävlingar och mycket kring vad han finner roligt med Swimrun. Glädjen i att tävla ihop med någon som vi gör i Swimrun kommer också fram i dagens intervju.