Framåt då, framåt nu. Del 4: Sparbanksidén

Att hjälpa människor göra kloka val – i 200 år. (Året är 1926.)
Att ”verka för sund sparsamhet” är en av sparbanksidéns grundtankar – och sparbankerna har därför alltid arbetat med folkbildning. Från sparbanksböcker till nyfödda, sparbössor i klassrummen, sparklubbar på jobben, fram till dagens projekt som föreläsningsserien Ung ekonomi. Och så klart ”Lyckoslanten”, skoltidningen som sparbankerna började ge ut 1926 och som fortfarande skickas till Sveriges mellanstadieelever.
Alla behöver förstå hur ekonomiska val påverkar deras livssituation. Hur sparbankerna och Swedbank idag arbetar med folkbildning kring detta, berättar avsnittets gäst mer om: BILAL EL-GHARIRI, projektledare inom samhällsengagemang på Swedbank
Programledare är ANDERS SJÖMAN, Centrum för Näringslivshistoria.