Låt oss prata! Jämställt sparande

Män har tagit mer risk än kvinnor när det gäller sparande historiskt, men vi ser ett trendskifte. Hör Swedbanks Eva Trouin prata med ekonomirookien Viktor Engberg om jämställt sparande och pension.