Framåt då. Framåt nu. Del 3: Företagande under 200 år

Näringslivshistoria.
3. Medan företagen fixar jobben, vem hjälper företagen? (Året är 1915)
Under större delen av 1900-talet förbjöd banklagstiftning egentligen sparbankerna från att ha företag som kunder. En sorts ”naturlig bankordning” gällde, där affärsbankerna skulle ta hand om företagarna, medan sparbankerna skulle ägna sig åt hushåll och privatpersoner. Och där hamnade jordbrukarna helt utanför – så 1915 startade de sina egna jordbrukskassor.
Men idag är Swedbank en av Sveriges största företagsbanker – i såväl Sverige som Estland, Lettland och Litauen. Hur gick det till och hur arbetar Swedbank med företagens ekonomiska frågor idag? Det berättar avsnittets gäster mer om: SARAH LINDHOLM, företagschef Swedbank Stockholm Norr och CATHRINE DANIN, seniorekonom på Swedbank.
Programledare är ANDERS SJÖMAN, Centrum för Näringslivshistoria.