Framåt då. Framåt nu. Del 6: Bankärenden sedan 1820

6. Bankärenden har man alltid velat kunna göra överallt (Året är 1977)
Att underlätta för folk att bygga sin egen ekonomi är en grundtanke i sparbanksidén. För det krävs enkla sätt att göra sina bankärenden. Men sätten har varierat över tid: från de tidiga bankkontoren hemma hos bankdirektören själv till bankkontor, bankbussar, telefonbanker, internetbank och dagens bankappar. För att inte glömma uttagsautomaterna, där sparbankernas Minuten-automater var första rikstäckande nätverket 1977.
Om detta, och om hur Swedbank arbetar idag med att vara kundnära, pratar avsnittets gäst mer om: ROSITA MOLLDÉN, blivande chef för tjänsteområde processpecialisering på Kundcenter och till alldeles nyss kontorschef för Jämtlands län.