Framåt då. Framåt nu. Del 5: Aktierna och folket

5. Så blev aktiefonder en folkrörelse (Året är 1967.)
Sparandet är sparbanksidéns grund. Men hur man sparar har utvecklats över tid. Inte minst har sparande i aktiefonder blivit en verklig folkrörelse i modern tid, efter att sparbankerna 1967 blev den första av de stora marknadsgrupperna att erbjuda denna spartyp. Det utbredda fondsparandet har även gjort att fondförvaltarna blivit makthavare i svenskt näringsliv – där just Swedbank Robur är tredje störste ägaren på Stockholmsbörsen.
Om den utvecklingen, och hur Swedbank idag arbetar med hållbart sparande i sina fonder, berättar avsnittets gäst: LIZA JONSSON, vd på Swedbank Robur.
Programledare är ANDERS SJÖMAN, Centrum för Näringslivshistoria.