Framåt då. Framåt nu. Del 2: Boende genom tiderna

2. Folk måste ju ha nånstans att bo! Och råd att betala för det! (Året är 1900.)
Under 1800-talet flyttade människor de nya städer som växte fram – men var skulle de bo? Sparbankerna hjälpte till, både med bostadslån och som bostadsbyggare – och vid 1900-talets början var nästan alla nya hem i Sverige byggda med lån från den lokala sparbanken. Fastighetsbyrån, den mäklarfirma som sparbankerna startade 1966, förmedlar dessutom idag en fjärdedel av Sveriges bostadsaffärer.
Sparbankernas och Swedbanks långa arbete med boendefrågor och bostadsekonomi berättar avsnittets gäster mer om: ULRIKA LORENTZI, chef marknad och kommunikation på Fastighetsbyrån, Swedbanks helägda mäklarföretag, och ARTURO ARQUES, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Programledare är ANDERS SJÖMAN, Centrum för Näringslivshistoria.