Framåt då. Framåt nu. Del 7: Göran Persson om framtiden

7. Sparbanksidén idag och framöver, hur ser det ut? (Året är – nu!)
Den 28 oktober 1820 öppnade Göteborgs sparbank. Det blev starten för den svenska sparbanksidén som nu firar 200 år. Men hur håller man en idé relevant i två sekel, genom alla de förändringar som både landet och sparbanksrörelsen gått genom. Och hur jobbar Swedbank, vars rötter går hela vägen tillbaka till just Göteborgs sparbank, med att hålla idén levande än idag?
Om detta pratar ANDERS SJÖMAN från Centrum för Näringslivshistoria med GÖRAN PERSSON, Swedbanks styrelseordförande och Sveriges tidigare statsminister.
Avsnittet spelades in den 28 oktober 2020, på dagen 200 år efter den första sparbanken öppnade. Den är det sjunde och sista avsnittet i historiepodden ”Framåt då, framåt nu”, om människors ekonomi, sparbanksidén och Swedbank över 200 år. Podden är gjord av Centrum för Näringslivshistoria på uppdrag av Swedbank.