Kennet Alexandersson och Åsa Ahl, Säpo

Möt Kennet Alexandersson och Åsa Ahl från Säkerhetspolisen, som bland annat understryker att "säkerhet är något som man ordnar tillsammans, det är ett grupparbete”.Åsa informerar om säkerhetsskyddsanalysens vikt, vad den ska innehålla och hur den ska tas fram.Kennet menar att vi i Sverige måste göra det hela så svårt och dyrt som möjligt för andra länder, för att minska deras manöverutrymme när det gäller spionage och IT-attacker. Han berättar också lite om hur agenter/spioner/källor rekryteras här i Sverige, en verksamhet som pågår hela tiden.De försöker också tydliggöra skillnaden mellan Säpos tillsyns- och rådgivningsroll när det gäller säkerhetsskydd och berättar om NCSC.