Håkan Borgström, Sepiam

I podden Sveriges säkerhetschefer möter vi landets säkerhetschefer för att belysa yrkesrollen nu och framöver. Vi vänder oss till alla som brinner för säkerhet och trygghet och som vill säkra verksamhetens affär.


I det här avsnittet träffar vi Håkan Borgström, som har många insikter och åsikter om säkerhetschefsrollen efter många år som koncernsäkerhetschef inom bland annat Vattenfall, Loomis och Telenor.


”Säkerhet är en av många stödfunktioner. Vi ska hjälpa verksamheten att nå sina mål” konstaterar han bland annat.


Håkan Borgström, som driver företaget Sepiam, menar att de flesta svenska företag har en ”säkerhetsskuld” och att dagens säkerhetschefer måste jobba skräddarsytt utifrån den verksamhet man befinner sig i. Det handlar helt enkelt om att hitta gapet mellan den reella verkligheten och den förväntade målbilden - och att jobba långsiktigt och kommunikativt.


Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet, Secnet och Qnet.