Mattias Wadsten, Keolis

I podden Sveriges säkerhetschefer möter vi landets säkerhetschefer för att
belysa yrkesrollen nu och framöver. Vi vänder oss till alla som brinner för
säkerhet och trygghet och som vill säkra verksamhetens affär.
 
I det här avsnittet möter vi Mattias Wadsten, som brinner för business och
affärsmannaskap i kombination med säkerhet. Som Keolis säkerhets- och
informationssäkerhetschef samt säkerhetsstab bygger han en stabil
säkerhetskultur genom god internkommunikation, utbildning och tydlighet.
 
Han känner att han har stor nytta av att ha arbetat som polis tidigare, framför allt när det gäller utredningar. Han leder genom att involvera och har bland annat tidigare som säkerhetschef på Stockholms universitet arbetat mot målet att skapa Nordens säkraste universitet.
 
Nu ser han IT som framtiden och tycker att det är absolut nödvändigt att man
som säkerhetschef skaffar sig kunskap om IT. Dessutom måste man alltid –
menar han – jobba mot affärsmålen!
 
Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet, Secnet och Qnet.