Politik, aktivism och kroppsnormer – aktuella teman inom barn- och ungdomslitteraturen