Att läsa eller se Hjalmar Söderbergs Pälsen? Om film i svenskundervisningen