Svenskpodden med Carl-Johan Markstedt

By Sanoma Utbildning
Svenskpodden är en podcast som i första hand vänder sig till alla som undervisar i ämnet svenska och svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet, samt i sfi. Carl-Johan Markstedt intervjuar insatta personer i ämnets olika delar.
Education

Episodes