Fokus på OS: AlyBobo siktar på en plats

I denna miniserie kopplat till att breaking blev en OS gren så intervjuar olika personer om deras tankar kring detta. Med AlyBobo pratar vi specifikt om de positiva möjligheterna kopplat till detta besked. Aly plockar ut sin OS trupp utifrån nuvarande form och lyfter sin egen målsättning.