Fokus på OS: Oskar från Danssportsförbundet

I det här första av flera korta avsnitt kring att breaking har blivit en OS gren kommer ni få träffa Oskar Johansson Quartieri från Svenska Danssportsförbundet (DSF). Ni kommer få veta mer om DSF roll kopplat till att breaking blir en sport under OS.