Sustainocast #1 Att våga förändra.

I det första avsnittet av Sustainocast möter Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige och Anna Serner, VD Filminstitutet varandra i en dialog om att våga förändra och att uppnå innovation.


Anna berättar om sitt förändringsarbete inom Filminstitutet och vikten av att skapa ”perspektivtäthet”. Gunnar delar med sig av Skanskas klimatomställning och balansen mellan att arbeta kreativt och strukturerat.


Samtalet leder också in på initiativet Sustainovation. Hur det gränsöverskridande samarbetet skapar värdefull utveckling och varför fler borde ta efter.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.