Superpedagogpodden

by
Superpedagogpodden görs av Fredrik Håkansson, rektor på Backaskolan, Pär Widén, universitetslektor i Pedagogik på Malmö universitet och Per Dahlbeck, utvecklingspedagog Malmö Stad. I podden diskuteras lärande och skola utifrån de vinklar som för dagen inspirerar eller ruckar våra föreställningar. Namnet är nog lite ironiskt eftersom vi inte tror på någon SUPERPEDAGOGIK utan en ständigt omprövande rörelse och den rörelsen vill vi vara en del av och resonera och samtala kring. Vi söker alltså inte de givna svaren utan de pluralistiska perspektiven och det ständiga tvivlet.
  • Education