19. Den klimatsmarta staden

Stockholm ska vara en hållbar stad, både för människa och miljö. Hur arbetar Stockholms stad med klimatfrågan? Hur sker arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och hur anpassas staden till klimatförändringarnas effekter? Vilka är de största utmaningarna och hur kan vi inspirera och utbilda stockholmare och unga att leva mer hållbart?

 

I avsnitt 19 träffar vi Björn Hugosson, klimatchef på stadsledningskontoret, Peter Wiborn, projektledare på miljöförvaltningen samt Zeinab Al Mansour, kökschef på förskolan Snårvinden.

 

Lyssna på ett samtal om stadens utmaningar och klimatmål, och hur staden ligger i relation till dessa. Du får också veta mer om arbetet med klimatsmarta och mångfunktionella ytor och om arbetet med minskat matsvinn och klimatsmart mat.

 

Vill du veta mer?

 

https://miljobarometern.stockholm.se/

https://vaxer.stockholm/tema/klimat-och-miljo/

https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/klimat-och-miljo/

https://www.norradjurgardsstaden2030.se/

https://vaxer.stockholm/projekt/slussen/

https://hallbart.stockholm/


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.