Stairs podcast 155: COVID-19 neurologi

Podcast 155 är en inspelning av Jonas Blixt som föreläser om neurologiska symtom och förändringar i CNS som har observerats hos patienter med COVID-19.