Stairs podcast 146: Farmakologisk behandling av COVID-19 inom intensivvården

Podcast 146 är en inspelning av Karolinska Solnas staff-meeting 2020-03-23 där Professor Anders Oldner gick igenom ett nytt PM för farmakologisk behandling av COVID-19, med tonvikt på det som kan/bör ges på IVA.