Stairs podcast 135: Indikationer för ECMO

Podcast 135 är en inspelning av Snejana Hyllén, thoraxanestesiolog på SUS, Lund, som föreläser om indikationer för ECMO. Föreläsningen hölls under SYA:s vårmöte i Arild den 30 maj 2018.