Stadspodden - Hur kommer befolkningstillväxten att förändra Stockholm?

Bostäder, samhällsfastigheter och infrastruktur ska byggas ut i en historiskt hög takt kommande decennium. I mitten av 2020-talet när tunnelbanorna är utbyggda, når länet 2,6 miljoner invånare och staden en bit över miljonen. Vilket Stockholm har vi då – och vilka utmaningar väntar när Stockholm tar steget efter bostads- och tunnelbaneprojekten? I panelen: Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd (M), Stockholms stad, Andreas Hatzigeorgiou, VD Stockholms Handelskammare och Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development Norden. Inspelat i NCC:s monter på Business Arena i Stockholm i september 2019.